ภูเก็ต

หัวหน้าทีม
ภูเก็ต
นายดำรัส สีหะวีรชาติ

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายดำรัส สีหะวีรชาติ

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โทร 08-9725-9577

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :