พัทลุง

หัวหน้าทีม
พัทลุง
นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช

การศึกษา :
    ที่อยู่ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 โทร 08-1719-3160

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :