พังงา

หัวหน้าทีม
พังงา
นายสมควร ลิ่มดุลย์

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมควร ลิ่มดุลย์

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา โทร 08-7892-6556

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :