ปัตตานี

หัวหน้าทีม
ปัตตานี
นายธีระพจน์ แสงแก้ว

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายธีระพจน์ แสงแก้ว

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 โทร 08-9737-2527

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :