นราธิวาส

หัวหน้าทีม
นราธิวาส
นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงค์

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงค์

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร 08-1748-3505

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :