ชุมพร

หัวหน้าทีม
ชุมพร
นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โทร 08-1894-3102

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :