กระบี่

หัวหน้าทีม
กระบี่
นายนุกูล งานดี

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายนุกูล งานดี

การศึกษา :
    ที่อยู่ โรงเรียนคลองพน โทร 08-1958-1006

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :