อุทัยธานี

หัวหน้าทีม
อุทัยธานี
พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม

การศึกษา :
    ที่อยู่ วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ โทร 087-107-0102 Email: amornmit@hotmail.com, amornmit@gmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :