ชัยนาท

หัวหน้าทีม
ชัยนาท
ดร.พรเทพ รู้แผน

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ดร.พรเทพ รู้แผน

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 081-294-5594 Email: pornthep1969@gmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :