กาญจนบุรี

หัวหน้าทีม
กาญจนบุรี
ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร 081-207-0126 Email: ssuprarak@yahoo.com


 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :