อ่างทอง

หัวหน้าทีม
อ่างทอง
นางกาญจนา นาพูลผล

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นางกาญจนา นาพูลผล

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร 081-988-9489 Email: napoonphon@yahoo.com, dataplan15@gmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :