เพชรบุรี

หัวหน้าทีม
เพชรบุรี
ผศ. ดร. กาญจนา บุญส่ง

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร. กาญจนา บุญส่ง

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร 081-856-9078 Email: Kanchana_boon@hotmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :