พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าทีม
พระนครศรีอยุธยา
นายประวิทย์ ประมาน

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายประวิทย์ ประมาน

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร 081-948-7889, 035-322084 Email: p_prawit@aru.ac.th

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :