บทสรุปผู้บริหาร

หนึ่งทศวรรษการศึกษาติดตามสภาวการณ์เด็กเยาวชนเพื่อการพัฒนา: สรุปบทเรียนโครงการประสาน สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ หัวหน้าโครงการ...

 

ส่วนคำนำ

รวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อเด็กและเยาวชนไทย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ ...

 

"โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปกับนัยที่มีต่อแนวโน้มปัญหาเด็กและเยาวชน" ภัทรา วยาจุต

บทความการวิเคราะห์สภาวการณ์ เด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ "โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปกับนัยที่มีต่อแนวโน้มปัญหาเด็กและเยาวชน" ภัทรา วยาจุต ...

         

"สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็ก : ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษา คุณภาพเด็กและเยาวชนไทย" ดร.นันธิดา จันทรางศุ

บทความการวิเคราะห์สภาวการณ์ เด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ "สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็ก: ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษา คุณภาพเด็กและเยาวชนไทย" ดร.นันธิดา จันทรางศุ...

 

"ทุกข์เด็กไทย ในวังวนความรุนแรง: แนวทางการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา" สรรชัย หนองตรุด และ เกินศักดิ์ ศรีสวย

บทความการวิเคราะห์สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ ทุกข์เด็กไทย ในวังวนความรุนแรง: แนวทางการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา สรรชัย หนองตรุด และ เกินศักดิ์ ศรีสวย ...

 

"วิถีชีวิตและวิธีคิดของเด็กและเยาวชน: จาก Gen X ถึง Alpha Generation" ปรวัน จันทรังษี

บทความการวิเคราะห์สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ วิถีชีวิตและวิธีคิดของเด็กและเยาวชน: จาก Gen X ถึง Alpha Generation ปรวัน จันทรังษี ...

         
หน้าที่ จาก 3
+ ถัดไป