ความเครียดยังไม่ห่างจากเด็กไทย

เด็กไทยยังคงอยู่ในภาวะเครียด โดยผลการสำรวจในปี 2552 ของโครงการ Child Watch ได้ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มีอาการเครียด จนปวดท้องหรือนอนไม่หลับในรอบ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีจำนวนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่มีเพียงร้อยละ 30 โดยมีแนวโน้มภาวะเครียดสูงขึ้นตามระดับการศึกษา จากเด็กประถมซึ่งมีภาวะเครียดถึงร้อยละ 26 ไปจนถึงนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตกอยู่ในภาวะเครียดถึงร้อยละ 44 สอดคล้องกับแนวโน้มการพยายามฆ่าตัวตาย ที่ยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 มีเด็กพยายามฆ่าตัวตายถึง 7,300 คน ใกล้เคียงกับปีก่อนนั่นคือ 8,058 คน และมีเด็กที่ฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 682 คน หรือ เฉลี่ยวันละ 2 คน นี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่น่าจับตาดู โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีปัญหารุมเร้าเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียน และการแข่งขัน ตลอดจนสภาพบ้านเมืองและการเมืองที่มีทั้งความขัดแย้ง ความรุนแรง

 {#4_201112.gif}