จำนวนเด็กอายุ 19 ปีและต่ำกว่าที่มาทำคลอด

ปรากฏการณ์แม่วัยรุ่นสอดคล้องไปกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปของเด็กวัยมัธยมต้น – อุดมศึกษา ที่โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 24 ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเฉพาะระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา มีนักศึกษาร้อยละ 36 ที่ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วและกว่าร้อยละ 50 ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งของนักเรียน/นักศึกษา และอีกเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษาที่ระบุว่าตนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ยังคิดว่าตนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนจบจากสถานศึกษา ที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศดังกล่าวจึงมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงในการตั้งท้องไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นเหล่านี้

 {#4_201112.gif}

ปัญหาที่ตามมากับแม่วัยรุ่นนั้นมีมากมาย ทั้งความไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก ปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากยังไม่มีงานทำ ไปจนถึง ความเสี่ยงที่จะใช้เหล้าบุหรี่เพื่อลดความเครียด ดังนั้นปัญหาแม่วัยรุ่นจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สังคมต้องเข้ามาให้ความสนใจ ทั้งในเชิงการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว