สังคมไทยจะรับมือ “แม่วัยรุ่น” อย่างไร

สถิติหญิงวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปีที่มาทำคลอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปี 2552 ข้อมูลของ โครงการ Child Watch พบว่ามีหญิงวัยรุ่นมาทำคลอด 69,378 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2551 ที่มีจำนวน 69,874 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 61,510 คน